Ludzie są jak wiatr...

Do człowieka najwięcej mówi obraz, to, co niewypowiedziane pozornie nie istnieje. Fotografia, tak samo jak słowo, jest sztuką wydobywania na świat niewidzialnego. Powoływaniem do życia. Dowodem na to, że rzeczywistość ma różne oblicza. Właśnie w tym urozmaiceniu świata zawsze szukam piękna i natury człowieka. Samego siebie i tych, co obok mnie. Tworzę świat pełen kolorów tęczy. Myślę, że o tym wypada jednak milczeć. Obraz potrafi powiedzieć sam o sobie.