Ziarnko piasku

W ziarnku piasku ujrzeć świat cały. Całe niebo w kwiatku koniczyny. Nieskończoność zmieścić w dłoni małej. Wieczność poznać w ciągu godziny.

To see the world in grain of sand, and the sky in beautiful flower. To close infinity in the palm of your hand, and eternity in hour.

William Blake