• To takie trudne

  To takie trudne… jednak, czy tak powinno być?
  Zbyt dumni, by do siebie wrócić?
  Zbyt zakochani, by zapomnieć…!
  Jesteśmy odpowiedzialni za to….
  By zapomnieć!
  Zbyt zakochani?
  Puściłam Cię wolno!
  Czekam na Twój powrót!
  Czekam….

 • It’s so hard

  It’s so hard… but, should it be so?
  Are we too proud to return to each other?
  Too in love to forget…!
  We are responsible for this…
  To forget!
  Too in love?
  I’ve let you free!
  Waiting for your return!
  Waiting……

 • Dla Ciebie

  Idź.. w stronę słońca.
  Wpatruj się w niebo.
  Słońce otuli Cię ciepłem.
  Opromieni światłem.
  Idź w stronę słońca.
  Życie pisze kolejne dni.
  Dobre dni.
  To ważne przyjacielu……

 • For You

  Go… due to the sun.
  Watch the sky.
  The sun will hold you with warm.
  Light you with rays.
  Go due to the sun.
  Life wrights the following days.
  Good days.
  It’s important my friend……

 • Drogowskaz życia

  Marzę o cofnięciu czasu.
  Chciałabym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu.
  Jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach.
  Pójść w innym kierunku.
  To tylko mała garść życia....czy to tak wiele!
  Kiedy coś uparcie gaśnie, wierz iskierce nadziei!
  To takie ważne w życiu!

 • The Road sign of the life

  I dream of undoing the time.
  I would like to return to the crossroads of my life.
  To read attentively again the road signs.
  To go another way.
  It‘s only a small bunch of life… is it too much!
  When something is stubbornly waning, believe in a hope spark!
  It’ s so important in life!

 • Dym

  Filiżanka kawy.
  Dym…. dym z papierosa.
  Gesty, które nic nie znaczą a znaczą tak wiele.
  Błękit nieba... oczu….
  Filiżanka kawy.
  Myśli, słowa… i cisza, która pobudza wyobraźnię.
  Czy to kolejny rozdział książki pisanej przez życie?

 • Smoke

  A cup of coffee.
  Smoke… a cigarette smoke.
  Gestures that mean nothing but mean so much.
  The sky blue… of the eyes….
  A cup of coffee.
  Thoughts, words… and silence that wakes the imagination.
  Is this the following chapter of the book written by the life?