Tajemnica Arki Przymierza

Aksum. Poranna procesja wyniesienia kopii Arki Przymierza

Fakt zaginięcia Arki Przymierza jest jednym z najbardziej intrygujących motywów w historii świata. Nie wiemy kiedy i w jakich okolicznościach zniknęła. Etiopczycy twierdzą, że biblijna Arka Przymierza znajduje się w kaplicy przy kościele św. Marii z Syjonu w Aksum. Czy możemy im wierzyć?

Arka jest jednym z najważniejszych elementów tradycji chrześcijańskiej oraz judaistycznej i jednocześnie jedną z najbardziej fascynujących niewyjaśnionych zagadek ludzkości. Wiele osób próbowało ją odnaleźć, ale jeszcze nikomu to się nie udało – nie wiadomo więc, czy tak naprawdę istnieje, mimo że wiele dokumentów o niej mówi.

To w stolicy Etiopii 1700 lat temu wzniesiono najwyższy obelisk świata – mierzący 24 metry wysokości kolos waży niemal 200 ton. To tu także w kościele w Aksum ma znajdować się – według tradycji Kościoła etiopskiego – Arka Przymierza.

Istnieją dwie wersje legendy o Arce Przymierza. Pierwsza zapisana w Świętej Księdze, zwanej Kebra Nagast (Chwała królów Abisynii). Księga mówi, że królowa Saby podczas pobytu w Jerozolimie poczęła syna, którego ojcem był Salomon. W Aksum urodziła go i nazwała imieniem Menelik. Kiedy Menelik osiągnął wiek około 20 lat, pojechał na dwór ojca do Jerozolimy, gdzie przebywał rok. Przy pomocy jednego z kapłanów ukradł przechowywaną w Świątyni Arkę i wrócił z nią do Aksum. – Ta wersja wydaje się mało prawdopodobna, ponieważ królowa Saby prawie na pewno nie pochodziła z Etiopii, a z terenów obecnego Jemenu. Druga sprzeczność jest taka, iż Aksum nie istniało w czasach Menelika. Ślady miasta pojawiają się dopiero w III w. p.n.e., czyli około 700 lat po jego śmierci - mówił gość Jedynki.

Arka mogła być także przywieziona z Jerozolimy przez kapłanów, bojących się skutków reakcji złotej skrzyni na postawiony za króla Manassesa posąg bożka. Jeden z kościołów w Aksum, św. Marii z Syjonu, podobno ma w swoim posiadaniu pewną skrzynię. Kościoła strzeże strażnik i nikogo nie wpuszcza, nawet władcy Etiopii ani głowy Kościoła etiopskiego. Urząd strażnika przypada wybranym i jest niechętnie przyjmowany.

Opis biblijnej Arki Przymierza     (Wj 25, 10-22) wersja Biblii Tysiąclecia 
10. I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.
11. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.
12. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.
13. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.  
14. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.
15. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.
16. I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie.   
17. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia;     
18. dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.
19. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych.           
20. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu.I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.          
21. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.    
22. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.      


Według tradycji w Arce Przymierza znajdują się dwie kamienne tablice z Dekalogiem. Gdyby więc została odnaleziona, człowiek miałby w ręku dowód zawarcia porozumienia między Bogiem a ludzkością – byłoby to najbardziej niewiarygodne odkrycie od zarania dziejów! Sama skrzynia nazywana Arką Przymierza jest natomiast opisana jako drewniane pudło obite metalem szlachetnym (najczęściej mówi się o złocie), bardzo ciężkie i jednocześnie drogocenne.

Informacje: Internet i własne podróże po Etiopii