Ludzie delty rzeki Omo

Ludzie delty rzeki Omo.

Plemię Dassanech to zamieszkuje tereny półpustynne położone przy granicy z Kenią-region Omorate. Są rolnikami. Uprawiają zboże oraz wypasają bydło, owce i kozy. Bydło zapewnia im odpowiedni status w plemieniu. W skład plemienia wchodzi kilka klanów. Plemię Dassenech żyjące w etiopskiej Dolinie Omo na północ od jeziora Turkana. Dzielą się na osiem klanów, które mają odrębną tożsamość i zwyczaje. Mówią językiem z kuszyckiej grupy językowej.

Dassanech żyją w delcie rzeki Omo, która wpływa do jez. Turkana. Rzeka pozwala im żyć, ale czasem to życie i dobytek odbiera podczas powodzi. W najgorszych czasach pożywieniem są wyłowione z rzeki krokodyle.         
Plemię Dassanech tak jak i inne plemiona Etiopii wyróżniali się piękną budową ciała, różnorodną karnacją oraz ciekawymi twarzami. Nad brzegiem rzeki Omo, widać ludzi, przepływających przez rzekę na łodziach, wyciosanych z jednego pnia.

 Informacje: Internet i włane doświadczenia z pobytu w Etiopii