Wśród zwierzat Tanzanii

Park narodowy - obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Na świecie istnieje ponad 7000 parków narodowych, w samej Polsce jest ich ponad 20.

Park Narodowy Serengeti, Afryka – Tanzania (Masai Mara, Kenia) o W centralnej części równiny Serengeti, na wschód od Jeziora Wiktorii, leży jeden z największych i najbardziej znanych parków narodowych świata, będący prawdziwą ostoją nienaruszonej przyrody. Założony w 1929 Park Narodowy Serengeti prawie w całości porośnięty jest trawiastą sawanną, która odkryta w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku od samego początku fascynowała mieszkańców zachodu. Na skraju sawanny leżą porośnięte rzadkimi lasami wzniesienia, na zachodzie, w pobliżu jeziora Wiktorii rosną gęste lasy. Park znajduje się również częściowo w Kenii, gdzie nazywa się Masai Mara. Park ten jest tylko jednym z wielu chronionych miejsc we wschodniej Afryce, ale z pewnością jest najważniejszym, a to za sprawą bogactwa gatunków dzikich zwierząt, roślin i wspaniałych krajobrazów. Serengeti jest najwyższa koncentracja wielkich ssaków na naszej planecie. Żyje tu najwięcej lwów na kontynencie, występują niemal wszystkie gatunki najczęściej kojarzone z Afryką. Na terenie samego tylko ścisłego rezerwatu Masai Mara (stanowiącego jeden z wydzielonych fragmentów samego Serengeti) żyją tysiące słoni, zebry, gazele, lwy, hieny, hipopotamy, nosorożce, miliony antylop gnu i różnorodne gatunki ptaków. o W lipcu i sierpniu na terenie Parku Narodowego Serengeti ma miejsce niezwykły spektakl natury - wielka migracja stad antylop gnu i zebr, które co roku przemierzają drogę z równin Serengeti do Masai Mara w poszukiwaniu pożywienia. Nazwa "Serengeti" pochodzi z języka masajskiego i oznacza "nieskończone równiny". Park Serengeti jest jednym z najpopularniejszych miejsc, w którym można uczestniczyć w safari.